Un autònom pot ser gerent de la seva empresa i cobrar la jubilació?

El jutjat social número 3 d’Oviedo ha dictat una sentència en la qual reconeix a un autònom el dret a percebre una pensió de jubilació del 100% i compatibilitzar-la amb la seva activitat com a gestor de la seva pròpia empresa.

Fins a juliol d’aquest any, per a un autònom era molt complicat cobrar una pensió equiparable a la que percep un treballador per compte d’altri, però això ha canviat. Gràcies a la Llei de reformes urgents del treball autònom i a una sentència pionera en l’aplicació i interpretació favorable de la mateixa per a aquells treballadors autònoms que han constituït una empresa, el panorama ja no és el mateix.

Percebre el 100% de la pensió de jubilació activa és compatible amb el manteniment del lloc d’administrador únic d’una societat, sempre que aquesta tingui contractat almenys un treballador per compte d’altri. Així ho ha determinat el jutjat social número 3 d’Oviedo, en un cas en el qual ha reconegut a un afiliat al règim especial de treballadors autònoms (RETA) el seu dret a cobrar aquest subsidi íntegre encara que continuï regentant un negoci

Aquest dret va ser reconegut, per la Llei 6/2017 de reformes urgents del treball autònom per a aquells autònoms que mantinguessin, almenys, un treballador en nòmina. No obstant això, des de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de forma recurrent s’interpretava que aquest treballador o treballadors havien de ser contractats a nom de l’autònom i no d’una societat.

En els fets jutjats es descriu com l’INSS, arribada l’edat de jubilació de l’autònom asturià, li denega la pensió per no tenir treballadors contractats a nom seu.

Després d’un primer recurs, la resolució administrativa emesa des de la Seguretat Social tan sols li reconeix una pensió de jubilació del 50% mentre fos compatibilitzada amb el treball de gerent en la seva pròpia empresa.

No conforme amb aquesta resolució i després d’acudir novament als tribunals argumentant que l’última reforma legal tenia com a finalitat principal no només una millora de la situació dels autònoms, sinó també la promoció i defensa de l’ocupació, ha aconseguit que els jutges li donin la raó.

Aquesta última sentència afirma que la interpretació feta per l’INSS és “contrària a la finalitat legislativa mateixa de la llei, a més de no ser resultant del tenor literal de la norma”.

La sentència del jutjat d’Oviedo, que no és ferma i pot ser recorreguda davant la sala social del Tribunal Superior de Justícia d’Astúries és pionera i de summa transcendència per als autònoms que regenten una societat mercantil, fet molt habitual sobretot si es té en compte que hi ha moltíssims autònoms que recorren a la creació de societats limitades per acotar l’abast de la seva responsabilitat patrimonial.