El que determinarà l’èxit de les organitzacions en el nou escenari empresarial i econòmic serà la capacitat de les persones per adaptar-se a la nova realitat i de transformar-se per poder afrontar els reptes que sorgiran en el futur.

En aquest escenari, la gestió de les persones i el lideratge dels equips pren més importància que mai. Serà clau conèixer les persones dels nostres equips per poder identificar les àrees de millora i per poder potenciar aquelles capacitats que permetin al conjunt de l’organització assolir els seus objectius.

Amb la nostra innovadora metodologia, t’ajudem a transformar la volatilitat, la incertesa, la complexitat i l’ambigüitat (VUCA) del moment, en visió, coneixement, claredat i adaptabilitat.

Converteix aquesta situació en una oportunitat per invertir en les persones del teu equip i en potenciar la seva motivació, compromís i actitud.

T’oferim:

• Diagnòstic de l’empresa amb la metodologia People Analytics de Sapiens Mindset: avalua objectivament i desenvolupa la capacitat de transformació, assumpció de canvis i lideratge de les persones dels teus equips.
• Aplicació de tres proves 100% en línia.
• Obtenció d’informes individuals personalitats i informe de l’estat actual de l’organització.
• Elaboració d’entrevistes personals.
• Detecció de necessitats dels treballadors i identificació de les àrees de millora.
• Proposta de pla d’acció segons els resultats del diagnòstic (formacions, tallers, polítiques de gestió…).
• Seguiment i avaluació contínua del pla d’acció.
• Projectes 100% virtuals i 100% adaptables a les característiques de les empreses i sectors professionals.
• Consulta els nostres paquets promocionals disponibles*

* Vigents fins al 30 de juny