Recordi que té de termini fins al 31 d’octubre de 2016 si vol canviar la quantia de la seva cotització com a autònom

Li recordem que si vostè és autònom, dins de certs límits, pot decidir la quantia per la qual cotitza. No obstant això, només pot modificar aquesta quantia en dos moments al llarg de l’any.

Aquests moments són: abans de l’1 de novembre perquè tingui efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent, o bé, abans de l’1 de maig perquè tingui efectes a partir de l’1 de juliol de l’any en qüestió. Per aquest motiu si pensa canviar la seva cotització té fins al 31 d’octubre de 2016 per fer-ho.

Així per exemple, li mostrem aquesta escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents el 2016):

bases_cotitzacio

(*) 29,90% = 29,80% + 0,1% (per als autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat)

Així mateix, els recordem, que la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) podrà incrementar, anualment i de forma automàtica, la seva base de cotització en el mateix percentatge en què s’augmentin cada any les bases màximes de cotització en aquest règim especial, amb el límit del topall màxim aplicable, prèvia sol·licitud abans del dia 1 de novembre.

Si està interessat a modificar la base de cotització o quota, li agrairíem que ens ho fes saber com més aviat millor.