Atenció!!! La sessió del dia 27 de febrer que es va haver d’anul·lar a causa de les nevades, s’ha traslladat al dia 8 de març.

Grup Carles Advocats organitza un taller sobre contractació pública amb l’objectiu d’informar als nostres clients dels aspectes bàsics relacionats amb els procediments de contractació de les Administracions Públiques (Ajuntaments, Generalitat, Organismes públics, Fundacions, Associacions, etc.) i les novetats legislatives introduïdes per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la qual entra en vigor el proper 9 de març.

La finalitat principal del taller és explicar, d’una manera fàcil i entenedora, el aspectes relacionats amb la contractació del Sector Públic.

Inscriu-te emplenant les següents dades:
Empresa 

 

Nom i Cognoms (*) 

 

Data (a escollir) (*)  27 de febrer1 de març6 de març

 

Correu electrònic (*) 

 

Telèfon (*) 
Codi de validació captcha

 

Avís: L’ Informem que les seves dades personals, que puguin constar en aquesta comunicació, podran ser incorporades en el fitxer "ACTUALITAT", responsabilitat de GRUP CARLES, GESTIÓ I PROJECTES, S.L. Amb la finalitat de gestionar la relació negocia’l i informar-li dels nostres serveis. Si volgués exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se per escrit a: Rbla. Sant Ferran, 45 - 08700 Igualada. Si vostè no vol rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa en la següent direcció de correu electrònic: gcarles@gcarles.com
Aviso:Informamos que sus datos personales, que puedan constar en esta comunicación, pueden ser incorporados en el archivo "ACTUALITAT" responsabilidad de GRUP CARLES, GESTIÓ I PROJECTES, S.L. Su finalidad es gestionar la relación negocial e informarle de nuestros servicios. Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigirse por escrito a: Rbla. Sant Ferran, 45 - 08700 Igualada. Si usted no desea recibir más información sobre nuestros servicios, puede darse de baja en la siguiente dirección de correo electrónico: gcarles@gcarles.com