Reial Decret-Llei 3/2014: Tarifa plana de la contractació indefinida

Reial decret llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida.