Reial decret-llei 2/2016: Modificació del règim legal dels pagaments fraccionats en l’impost sobre societats per a grans empreses

Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público.

 

També li pot interessar l’article: Aprovada la pujada dels pagaments fraccionats en l’impost sobre societats per a grans empreses