Saps que pots reclamar el sobrecost en la compra del teu camió si el vas comprar entre els anys 1997 i 2011?

El 19 de juliol de 2016, la Comissió Europea va sancionar els fabricants de camions MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco i DAF amb unes multes milionàries perquè va descobrir que es van posar d’acord durant 14 anys per fixar, entre ells, els preus de venda d’aquests vehicles.

 

Els fabricants van pactar repercutir als clients el cost pel compliment dels seus vehicles de les normatives d’emissions de la UE.

Per tal d’evitar una possible prescripció del dret a reclamar la devolució dels danys i perjudicis causats als compradors d’aquests camions entre els anys 1997 a 2011, abans del 19 de juliol de 2017 haurien de tramitar-se, per part dels afectats, les corresponents reclamacions extrajudicials als esmentats fabricants, que han reconegut la seva participació en el càrtel.

Cal tenir en compte que el preu d’aquests vehicles industrials – camions de carga mitjana i pesada – està comprès entre els 40.000 i els 120.000 euros. El sobrecost repercutit als clients, falsejant les regles de la lliure competència, pot arribar a ascendir al 20% de la quantia de compra. En tot cas, serà necessari un informe pericial individualitzat per calcular l’import real del sobre cost i els danys econòmics causats.

1. Qui pot reclamar?

Qualsevol que hagi comprat – però també qui hagi fet un Leasing – un camió de més de 6 tones als fabricants indicats entre els anys 1997 i 2011. La reclamació es podrà cursar encara que s’hagi venut posteriorment el vehicle.

2. On es pot reclamar?

Davant dels fabricants, a partir d’una reclamació extrajudicial que, en cas de no ser atesa pels responsables, haurà de derivar en una demanda judicial davant dels Jutjats competents.
Cal tenir en compte que els fabricants han reconegut la seva participació culpable en el pacte de preus, fet que ofereix majors possibilitats d’èxit de la reclamació extrajudicial. Així com la resolució de la Comissió Europea, que recolza la reclamació de responsabilitats per part dels afectats.

3. Quan s’ha de reclamar?

Per tal d’evitar riscos, abans del 19 de juliol de 2017 hauria de tramitar-se almenys la reclamació extrajudicial. Aquesta reclamació haurà d’anar acompanyada d’un informe pericial que concreti particularment els danys causats.
Grup Carles Advocats es posa a disposició de tots els perjudicats, empreses i autònoms, per tal d’iniciar els corresponents procediments de reclamació de forma immediata.

Per a qualsevol dubte o consulta, contacta amb Grup Carles Advocats.

Càrol Castillo

Directora de Grup Carles Advocats