Quin és el termini de sol·licitud d’alta en el règim especial d’autònoms?

L’autònom s’ha de donar d’alta en la Seguretat Social fins 60 dies abans de la seva alta a Hisenda i fins i tot simultàniament en Seguretat Social i Hisenda. Si l’alta se sol·licités fora de termini, l’efectivitat serà sempre la del primer dia del mes de l’inici de l’activitat, a més de comportar multes d’entre 626 i 10.000 euros i la pèrdua dels incentius en les cotitzacions que existeixen per als autònoms.

En el cas que vulgui iniciar una activitat i es doni d’alta en el RETA, tingui en compte que des del 01-01-2018 (Llei de reforma dels autònoms), ha de tramitar l’alta abans d’iniciar la seva activitat (haurà de tramitar primer l’alta en la Seguretat Social i posteriorment l’alta a Hisenda amb el model 036). Aquesta gestió es pot fer fins com a màxim 60 dies abans.

El que significa que l’autònom ja no es pot donar d’alta en el RETA després de l’inici d’activitat com anteriorment sinó que haurà de fer-ho en un termini de fins 60 dies abans inclòs el mateix dia d’inici activitat.

Cal recordar que el termini fins al 1 de gener de 2018 consistia en 30 dies després de l’alta a Hisenda.

Si no tramita l’alta al RETA de forma prèvia:

• Estarà cometent una infracció tipificada amb multes d’entre 626 i 10.000 euros (la quantia varia segons si la falta de l’alta es detecta per la Inspecció de Treball o no).

• Se li exigiran les cotitzacions, amb un recàrrec, des de la data en què hagi iniciat l’activitat per compte propi.

• A més, no s’aplicaran els incentius en les cotitzacions que existeixen per als autònoms (com la tarifa plana).

L’alta en el RETA es pot tramitar de forma telemàtica a la seu electrònica de la Seguretat Social.

Per a més informació: