Dret de la propietat industrial i intel·lectual. Noves tecnologies
  • Propietat industrial i intel·lectual
  • Patents i marques
  • Auditories i assessorament en política de protecció de dades
  • Notificacions de fitxers i redacció de documents de seguretat
  • Transferències de dades
  • Contractes d’encarregat de tractament i contractes de cessió de dades
  • Comerç electrònic
  • Dret de la publicitat
  • Dret informàtic i de les noves tecnologies

Podeu sol·licitar més informació al telèfon 93 801 72 39 o enviar un correu electrònic