Dret Penal
 • Delictes contra el patrimoni
 • Estafes i apropiacions indegudes
 • Delictes contra l’honor i la intimitat
 • Injúries i calumnies
 • Detencions il·legals i coaccions
 • Delictes informàtics o per l’ús indegut de les noves tecnologies
 • Protecció de menors
 • Delictes sexuals
 • Delictes contra la seguretat vial
 • Dret penal concursal
 • Insolvències punibles
 • Defraudacions de la propietat industrial i intel·lectual
 • Falsificacions
 • Dret penal societari i del mercat
 • Fraus financers
 • Competència deslleial
 • Protecció del secret empresarial
 • Delictes en matèria de la competència i polítiques de preus
 • Protecció dels consumidors
 • Abús d’informació privilegiada
 • Delictes contra la hisenda pública i la seguretat social
 • Processos il·lícits d’urbanització i construcció
 • Contaminació de sòl i l’atmosfera
 • Contaminació acústica
 • Tràfic d’espècies protegides
 • Abocaments il·legals
 • Violència intrafamiliar i domèstica
 • Protecció jurídico penal de la vida i de les relacions familiars
 • Delictes contra la salut pública
 • Prevaricació
 • Malversació de caudals públics

Pot sol·licitar més informació al telèfon

93 801 72 39 o enviar un correu electrònic