Dret Mercantil i Societari
 • Constitució de societats
 • Reestructuracions societàries
 • Fusions i adquisicions
 • Planificació i execució de grups societaris
 • Dissolució i liquidacions
 • Constitució d’associacions empresarials
 • Modificacions estatutàries
 • Contractacions mercantils
 • Procediments concursals
 • Dret de la propietat industrial
 • Revisió de compliment legal (Due diligence)
 • Plans de compliment normatiu (Compliance)

Podeu sol·licitar més informació al telèfon 93 801 72 39 o enviar un correu electrònic