Dret Civil i Immobiliari
 • Obligacions i contractes
 • Reclamacions d’incompliment contractual
 • Redacció i negociació de contractes immobiliaris
 • Compravendes i permutes
 • Arrendaments
 • Regularització de finques urbanes i rústiques
 • Tramitacions cadastrals i amb el registre de la propietat
 • Reclamació d’impagaments
 • Propietat horitzontal
 • Desnonaments
 • Dret hipotecari
 • Reclamació de clàusules sòl
 • Dret de les persones
 • Responsabilitat civil
 • Dret de l’assegurança
 • Assessorament d’administracions de finques
 • Comunitats de propietaris
 • Assessorament jurídic en projectes de promoció i gestió immobiliaria
 • Assessorament en projectes industrials
 • Contractes d’obra

Poden sol·licitar més informació al telèfon

93 801 72 39 o enviar un correu electrònic