Servei d’assessorament, gestió i consultoria en l’àmbit laboral.

Assessorament jurídic laboral
 • Assistència lletrada davant les administracions públiques
 • Assistència lletrada davant de serveis de mediació, arbitratge i conciliació
 • Mediació en conflictes individuals i col·lectius de treball
 • Expedients de Regulació d’Ocupació
 • Inspeccions de treball
 • Impugnació de resolucions i interposició de recursos davant l’administració
 • Defensa jurídica davant dels Jutjats Socials i Tribunal Superior de Justícia
 • Assistència lletrada en Negociació Col·lectiva i reunions amb Comitès d’Empresa

Més informació

Gestió de personal
 • Altes i baixes de treballadors i empreses
 • Contractació laboral (subvencions i/o bonificacions)
 • Tramitació de malalties i accidents
 • Confecció de nòmines i Seguretat Social
 • Tramitació de malalties i accidents
 • Sol·licituds de prestació de jubilacions, viduïtat, orfandat, invalidesa, incapacitat  laboral, …
 • Tràmits d’estrangeria
 • Gestió documental laboral via portal internet
Més informació
Consultoria
 • Outsourcing laboral (nòmines, administració de personal)
 • Part time de professionals a l’empresa
 • Time management amb organització i direcció de persones
 • Auditories laborals
Més informació

Per a més informació i contractacions pot trucar al 93 801 72 23