Sigui quina sigui la dimensió de la seva empresa, tant si és un empresari individual com una societat, una cooperativa o una fundació, li podem oferir un servei d’acord amb les seves necessitats, adaptant-nos a les característiques del seu negoci:

Suport comptable
 • Assessorament comptable
 • Tractament comptable
 • Revisió del tancament de l’exercici
 • Legalització dels llibres de comptabilitat
Documentació operacions vinculades

Posem al seu servei els nostres informes periòdics, que l’ajudaran a conèixer l’evolució i la situació de l’empresa, els punts forts i febles del negoci i poder actuar en conseqüència. El nostre coneixement de les empreses ens permet oferir una informació elaborada aportant-hi el nostre criteri professional.

 • Informe Econòmic Fiscal
 • Informe comparatiu amb el sector econòmic en el que opera l’empresa
 • Informes comparatius trimestrals
 • Informe amb la previsió del resultat i de l’Impost sobre Societats
Comptes anuals

Les societats, cooperatives i fundacions, tenen l’obligació de dipositar els seus Comptes Anuals. L’incompliment d’aquest dipòsit pot donar lloc, fins i tot, a la imposició d’una sanció. Grup Carles té cura de preparar aquesta documentació i de realitzar el dipòsit obligatori al Registre Mercantil, al Departament de Treball o al Departament de Justícia de la Generalitat.

Consultoria administrativa

El nostre personal li pot donar l’ajuda complementària que necessiti el seu departament administratiu per a fer front a situacions més especialitzades, com per exemple:

 • Amortitzacions
 • Estudi del rendiment i finançament de les inversions
 • Finançament de les inversions mitjançant l’arrendament financer (lising)
 • Previsions de tresoreria