Medi ambient

Fem sostenible el seu negoci


Consultoria ambiental

Li oferim tot tipus de serveis relacionats amb la tramitació i assessorament en l’àmbit ambiental de la seva empresa:

 • consultoria-ambiental-grup-carlesServei d’abonament de gestió mediambiental (AGMA): tràmits, declaracions, i seguiment i control de la gestió ambiental
 • Implantació de la ISO 14001 i EMAS
 • Assessorament legal ambiental
 •     Due diligence ambiental
 •     Assistència legal expedients sancionadors
 •     Delicte ecològic
 •     Servei d’actualització de la legislació ambiental
 • Informes preliminars de situació del sòl (RD 9/2005)
 • Aplicació del Reglament CE 1774/2002 de subproductes animals no destinats a consum humà
 • Estudis de soroll
 • Prevenció de la legionel·losi

Abonament gestió mediambiental

Disposem d’un departament de medi ambient eficaç, sense els costos que suposa crear-ne un de propi i que li permeti dedicar els seus esforços a la gestió del seu negoci.

 •  Prestar assessorament integral i continuat a la seva empresa.
 •  Assegurar una correcta gestió administrativa dels aspectes mediambientals que afecten a la seva activitat.
 •  Contribuir a garantir que els factors mediambientals no suposin cap amenaça a la seva empresa, fent una programació, seguiment i control de la gestió mediambiental.

Impacte ambiental

medi-ambient-gestoria-carles

Estudis d’impacte ambiental per a conèixer quina és la millor alternativa del projecte o d’una figura de planejament des del punt de vista ambiental:

 • Estudis d’impacte ambiental de projectes i direcció ambiental d’obra.
 • Informes ambientals de plans, programes i planejament urbanístic.

 

 

 


Comerç de drets d’emissió

Assessorament integral i continuat als responsables de l’empresa sobre el règim de comerç de drets d’emissió:

 • Autoritzacions d’emissions i plans de seguiment.
 • Sol·licitud de drets d’emissió.
 • Informes anuals de notificació i informes de capacitat de funcionament.
 • Seguiment i control de les emissions de CO2 i altres gasos que provoquen canvi climàtic.
 • Assessorament en el comerç d’emissions.
 • Projectes de reducció d’emissions locals per la obtenció de VER, compensació de CO2.

Responsabilitat ambiental

Assessorament a les empreses afectades per la Llei 26/2007 sobre responsabilitat ambiental:

 • Anàlisi de risc mediambiental per tal de conèixer el riscos ambientals de la seva empresa i conèixer l’import de la garantia financera.
 • Assegurança mediambiental

Emmagatzematges de productes químics

emmagatzematge-grup-carlesDisposa o vol disposar d’un magatzem de productes químics i no sap quina reglamentació i/o obligacions li afecta a la instal·lació i a vostè com a titular?

La obligatorietat del compliment de la normativa vigent, RD 379/2001 i RD 105/2010, està relacionada amb el volum de producte emmagatzemat.

Com per exemple, l’hipoclorit sòdic 15% (lleixiu) queda afectat per l’aplicació del reglament amb una quantitat superior a 400 L d’emmagatzematge. 

Nosaltres us podem ajudar a:

 • Resoldre les vostres consultes sobre emmagatzematges de productes químics. 
 • Assesorar-vos en la instal·lació del vostre emmagatzematge de productes químics.
 • Regularitzar la vostra instal·lació, en cas que hagi d’estar legalitzada.

Si esteu interessats en el nostre servei, o per qualsevol informació o consulta, contacteu amb nosaltres.


Serveis vinculats a l’aplicació de l’ADR

Les empreses que realitzen activitats de càrrega, descàrrega i/o transport de mercaderies perilloses i a les quals els és d’aplicació l’ADR, estan obligades per la legislació (Reial Decret 1566/1999 de 8 d’octubre, Reial Decret 551/2006, de 5 de maig i l’acord ADR) a disposar de Conseller de Seguretat.

serveis-vinculats-adr-grup-carles

Des de Grup Carles, gestió i projectes oferim aquest servei de Conseller de Seguretat extern, realitzant les accions descrites a continuació:

 • Designació del Conseller de Seguretat davant de l’autoritat competent
 • Estudi de les operacions de càrrega, descàrrega i transport portades a terme per part de l’empresa
 • Classificació de les mercaderies perilloses utilitzades per l’empresa en les activitats incloses en l’ADR.
 • Determinació de l’embalatge, etiquetatge i transport de les mercaderies sotmeses a l’ADR.
 • Proposició de solucions en les activitats relacionades.
 • Realització de l’informe anual del Conseller de Seguretat.
 • Notificació d’accidents a l’autoritat competent, en cas de ser necessari.
 • Elaboració dels procediments de treball d’acord amb la normativa ISO 9001, ISO 14001 o OSHAS 18001 i integrables amb el sistema de gestió de l’empresa.
 • Definició i elaboració del procediment de Confecció i tramitació de la Carta de Port.
 • Definició i elaboració del procediment per la Càrrega de mercaderies perilloses.
 • Formació del personal participant en la càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses i inclusió d’aquesta en el pla de formació de l’empresa.
 • Suport en la realització del simulacre d’accident.
 • Elaboració de la documentació necessària per al transport de mercaderies perilloses.

Si necessita més informació pot trucar al
93 801 72 22 o enviar-nos un correu