Redacció de projectes tècnics i tramitació d’expedients per la legalització d’instal·lacions i activitats:

 • Autoritzacions i llicències ambientals d’activitats, memòries de canvi substancial o no
 • Sol·licitud de permís d’abocament
 • Comunicació risc de legionel·losi
 • Llicències municipals i d’obres menors per activitats innòcues
 • Accidents greus
 • Registre d’Establiments Industrials de Catalunya REIC
 • Instal·lacions:
 • Elèctriques de Baixa i Mitja Tensió
 • Calefacció, refrigeració i climatització
 • Equips a pressió, vapor oli tèrmic, aire comprimit
 • Frigorífiques
 • Emmagatzematge de combustible
 • Emmagatzematge de productes químics
 • Gas
 • Enllumenat exterior
 •  Protecció i extinció d’incendis
 •  Projectes d’instal·lacions comuns en edificis d’habitatges i aparcaments
 • Revisions periòdiques de les instal·lacions
 • Estudis d’il·luminació exterior
 • Estudis de soroll
 • Cèdules d’habitabilitat
 • Canvis de nom
 • Recursos i al·legacions
 • Informes tècnics, valoracions i certificats