Serveis d’enginyeria relacionats amb el disseny, execució, direcció d’obra i legalitzacions de tot tipus d’instal·lacions subjectes a reglamentació específica o de seguretat, per indústries, locals públics, comercials, de serveis i habitatges:

 • Elèctriques de Baixa Tensió
 • Elèctriques de Mitja Tensió, línies i estacions transformadores
 • Calefacció, refrigeració i climatització
 • Equips a pressió, vapor oli tèrmic, aire comprimit
 • Frigorífiques
 • Emmagatzematge de combustible
 • Emmagatzematge de productes químics
 • Gas, instal·lacions receptores
 • Enllumenat exterior
 • Protecció i extinció d’incendis
 • Projectes d’instal·lacions comuns en edificis d’habitatges
 • Sol·licituds d’escomeses i subministraments
 • Accidents greus (Directiva SEVESO)
 • Atmosferes explosives (ATEX)
 • Transport de mercaderies perilloses
 • Prevenció de riscos laborals
 • Plans d’Emergència