Grup Carles Gestió i Projectes, S.L. disposa d’una filial, GC Enercat, que treballa específicament en els àmbits de les energies renovables.

Energia solar tèrmica

L’energia solar tèrmica es basa en l’aprofitament de la radiació solar per escalfar un fluid que mitjançant un intercanviador pot escalfar aigua calenta sanitària. Aquest tipus d’instal·lacions s’utilitzen tant en instal·lacions residencials i sanitàries com industrials.

Energia solar fotovoltaica

Enercat promou plantes fotovoltaiques sobre coberta o horts solars i ofereix diferents possibilitats de finançament o lloguer, coordinant tota la part administrativa, tècnica i econòmica, garantint l’èxit de la inversió i la millor gestió i manteniment per assegurar l’òptim funcionament de la planta durant tota la seva vida operativa.

Biomassa - biogas

Les plantes de biogàs aprofiten, a partir d’un procés de digestió anaeròbia,  l’energia procedent de la biomassa. Aquesta energia, en forma de gas, pot ser utilitzada per la generació de calor i electricitat de forma combinada en processos de cogeneració o bé per la substitució de combustibles fòssils.