Energia

Volem ser el seu soci energètic


Filosofia ENERCAT

logo-enercatGrup Carles Enginyeria/Enercat som una empresa d’enginyeria energètica formada per un grup de tècnics i consultors energètics especialitzats. Coneixedors de la situació mercat energètic actual i les noves tecnologies, l’assessorem per tal de que aconsegueixi la màxima eficiència energètica a la seva empresa.

Actuem com a EMPRESA DE SERVEIS ENERGÈTICS (ESE) finançant (total o parcialment) els projectes d’eficiència energètica a la seva empresa de manera que ens encarreguem de tota la inversió i manteniment al llarg de la vida útil oferint-li a canvi importants descomptes en la seva factura.

ENERCAT és fruit d’anys d’experiència dels seus professionals. L’ampliació del camp d’actuació d’enginyeria cap a inversor/gestor energètic és conseqüència de constatar en els sectors industrial i de serveis els factors següents:

  • Baixa optimització energètica dels processos existents
  • Pobre utilització de la tecnologia existent
  • Augment dels costos de l’energia
  • Escassetat de recursos econòmics per invertir en eficiència energètica

La nostra experiència acumulada ens permet enfocar les nostres actuacions cap a un plantejament dirigit a solucions tecnològiques centrades en els requeriments energètics de cada client.

El preu de l’energia

Els preus per als consumidors industrials espanyols han experimentat un fort increment en els darrers anys, situant-se per sobre de la mitjana de U.E.

Al llarg de l’any 2012 s’han mantingut els preus a l’alça i es preveu un increment progressiu en els propers anys, més per la conjuntura energètica espanyola, que no pas per l’evolució dels preus del mercat majorista de l’electricitat.

L’evolució dels preus de l’energia elèctrica en el futur ve determinat pels compromisos del govern en les primes a la generació en règim especial i l’increment continu del dèficit tarifari. Fins ara el dèficit tarifari supera els 26.000 MM€.

En aquest context, els preus de l’energia elèctrica poden incrementar-se en un 20% en els propers dos anys i la tarifa d’accés regulada, pot experimentar un increment de mes del 40%.

És previsible una certa estabilitat en els preus del mercat majorista del gas, no obstant de cara al consumidor l’impacte en el preu de l’energia pot tenir una gran incidència ja que els contractes més importants estan indexats al preu del barril Brent i al canvi euro/dòlar.

Serveis ENERCAT

Enercat enfoca els seus serveis en 3 grans línies d’actuació:

1. Eficiència energètica:

Assessorament tarifes i gestió integral contractes energia, enllumenat eficient amb tecnologia LED, propostes d’optimització energètica.

    • Auditories Energètiques i estudis d’eficiència energètica:

– Estudis d’eficiència energètica d’indústries, edificis comercials, de serveis i sanitaris.
– Auditories energètiques segons RD 56/2016  (Accedeix a l’article relacionat)

2. Autoconsum:

Cogeneració i microcogeneració, fotovoltaica, biomassa i microeòlica

3. Medi Ambient

Un bon coneixement i seguiment de l’evolució del mercat, una presa de decisions orientada a una menor dependència del mercat majorista, així com un major estalvi, un millor aprofitament i una major producció per autoconsum, esdevindran accions estratègiques per les empreses en el futur. La figura d’Enercat com a “soci energètic” combina capacitat de negociació amb els proveïdors, coneixements tecnològics i capacitat per fer inversions.

L’autogeneració energètica i el posterior autoconsum s’ha convertit en una alternativa real a la compra d’energia elèctrica:

  1. Assegura una independència parcial del sistema elèctric estatal
  2. Ofereix preus del KWh inferiors al mercat elèctric

Certificació energètica

certificacio-energetica-grup-carlesA partir de l’1 de juny de 2013 tots els immobles que es vulguin vendre o llogar hauran de disposar del certificat energètic.

El Certificat d’Eficiència Energètica és similar als que s’utilitzen en els electrodomèstics i indica l’eficiència que té en el consum energètic. El certificat dels edificis també classifica cada immoble amb un codi de colors, segons una escala que va des de la categoria “A” la més eficient, fins a la “G”, la menys eficient.

Segons estudis, el consum d’energia per a la climatització i aigua calenta sanitària representa més d’un 60 % del consum total d’energia d’un habitatge. El cost de l’energia puja i seguirà pujant, per tant cada dia es valora més l’estalvi energètic, que es pot aconseguir amb un edifici eficient.

Qualsevol millora que es faci per millorar l’eficiència és amortitzable en pocs anys i, si és un immoble per vendre o llogar, el seu valor es veurà incrementat.

Grup Carles Enginyeria disposa de personal tècnic especialment format per poder emetre la corresponent certificació amb totes les garanties, així com l’assessorament necessari per a la millora de l’eficiència energètica i la tramitació de les possibles subvencions.

La tecnologia LED

Substituir l’enllumenat convencional per l’enllumenat de tecnologia LED és, sens dubte, la gran aposta per tal de reduir el consum elèctric. Però alerta, no tots els dispositius LED són adequats per optimitzar-ne el rendiment.

Avui en dia el mercat ofereix productes amb un rendiment lumínic (quantitat de “llum” que genera) inferior a l’enllumenat convencional. Això vol dir que quan substituïm les làmpades o lluminàries convencionals pels nous dispositius LED, aquests consumeixen menys potència però també generaren menys quantitat de “llum”.

La unitat que ens determina la quantitat de “llum” que genera una font llumínica, tant amb convencional com amb LED, és el Lumen (Lm), i la potència que aquesta font consumeix es diu watt (W). Per tant, si dividim els Lm pels W, obtindrem el rendiment lumínic de la làmpada o lluminària, tant amb convencional com amb LED.

Conèixer el rendiment d’una font és essencial per poder comparar làmpades i/o lluminàries.

A continuació mostrem un exemple on queda clar que la tecnologia LED té més bon rendiment que la làmpada de baix consum, però que si realitzem el canvi, la zona il·luminada tindrà força menys “llum”.

tecnologia-led-grup-carles

tecnologia-led-2-grup-carles

La diferència de rendiment no és gaire notable, per tant haurem de valorar la inversió econòmica de cada dispositiu. La majoria de dispositius LEDS no incorporen les dades Lm i fa molt difícil saber-ne el seu rendiment. Aquest fet ja ens ha de fer pensar que el seu rendiment és inferior al del dispositiu convencional.

Per tant, no és recomanable comprar un dispositiu lluminós (convencional o dispositiu LED) que no ens informi de la quantitat de “llum” que genera (Lm) i la potència que consumeix (W).

Així doncs cal anar amb peus de plom alhora de realitzar la substitució de l’enllumenat ja que, si no instal·lem el dispositiu adequat, correm el risc de que enlloc d’optimitzar el consum estiguem disminuint les nostres prestacions. En definitiva, es tracta de substituir una lluminària obtenint la mateixa quantitat de llum amb un consum més baix. En aquesta línia actualment, Enercat treballa amb fabricants catalans que fabriquen dispositius LED de 140 Lm/W i a més disposen de 10 anys de garantia.

Si voleu més informació podeu trucar al
93 801 72 22 o escriure’ns un correu