Innovació i internacionalització per Grup Carles
Destinat a:
Companyies que han vist reduït el seu volum de vendes o així ho preveuen
Companyies que han vist reduïda la seva rendibilitat o preveuen que això els passarà
Companyies que han d’afrontar processos de fusió, absorció… amb altres companyies

I en general a qualsevol companyia que necessiti millorar els seus marges.

El procés de reestructuració consisteix en:

1a. fase: ANÀLISI

Temps estimat:
1 mes

 • Anàlisi en profunditat del  balanç de situació i la posició financera de l’empresa (capacitat d’endeutament, avals, valor de mercat dels actius, etc.).
 • Anàlisi en profunditat del compte de resultats, i de la tendència experimentada els últims exercicis. És important trobar un referent?ideal? dins o fora de l’empresa al qual comparar-se.
 • Revisió dels principals costos externs de l’empresa amb l’objectiu de reduir-los (transports, assegurances, professionals, etc.)
 • Revisió dels costos interns de l’empresa (sous i salaris, productivitats, conveni, etc.) amb la finalitat de reduir-los.
 • Revisió dels ingressos, preus i condicions de venda.
 • Revisió del deute, i de les condicions que el suporten.
 • Càlcul i anàlisi dels passius ocults (indemnitzacions personal, resolució contractes tercers, etc.) i altres costos que puguin derivar-se del procés de reestructuració.

2a. fase: SOLUCIONS

Temps estimat:
1 mes

 • Simulació de diferents hipòtesis de futur i càlcul dels costos, la rendibilitat, els avantatges i els inconvenients de cada una d’elles.
 • Elecció de la millor alternativa possible.

3a. fase: EXECUCIÓ

Temps estimat: en funció de l’envergadura de l’acció a dur terme

Suport en l’execució dels diferents passos necessaris fins a assolir la situació escollida:

 • Negociació amb el personal
 • Negociació amb proveïdors
 • Negociació amb bancs
 • Implementació de millores internes
 • Etc.

El grau d’implicació del consultor en cada una de les diferents fases, estarà en funció de la voluntat de l’empresa.