Innovació i internacionalització per Grup Carles

Segons estadístiques europees, els relleus generacionals en empreses i negocis familiars s’afronten massa tard, fet que provoca que aquests relleus comportin un cost econòmic i emocional excessiu i amb uns nivells de risc i unes possibilitats de fracàs innecessàriament elevades.

S’han d’analitzar aspectes pràctics, com els canvis organitzatius interns, la competència de l’entorn, el cost fiscal en la successió, conflictes d’interès i de poder, el paper dels directius, etc. Però també són importants, els aspectes més humans, com la resistència a retirar-se, els conflictes afectius, les variacions en els papers dels implicats i les relacions emocionals, professionals i familiars.

L’actuació dels nostres consultors en l’empresa familiar es basa en dos nivells:

  1. de caire tècnic
  2. el dels sentiments

La figura del consultor en aquest procés de canvi generacional adquireix una importància fonamental a l’hora de crear estructures de govern, planificar la successió i elaborar un protocol que permeti guiar la transferència de la propietat, el control i la direcció.