Innovació i internacionalització per Grup Carles

La direcció estratègica obliga a definir i mantenir un rumb que només es pot establir si es disposa d’una informació fiable, actualitzada i d’acord amb les necessitats de cada empresa.

A Grup Carles tenim una gran experiència en el disseny de sistemes de comptabilitat analítica, control pressupostari i control de gestió, sistemes que permeten presentar als òrgans de direcció de la societat una informació clara i ordenada, el contingut de la qual permet fer un seguiment efectiu i senzill de l’evolució del negoci, amb la finalitat d’aconseguir el màxim encert en la presa de decisions.

Control de gestió

El quadre de comandament aglutina, d’una manera sintètica i estructurada, tota la informació que es pot considerar fonamental per a la gestió del negoci i, conseqüentment, es converteix en un element de suport clau per a la presa de decisions de la direcció general.

La nostra tasca en aquesta àrea consisteix a analitzar el sistema d’informació de l’empresa i, utilitzant les tecnologies de la informació (eines de business intelligence), crear un sistema automatitzat i fiable que permeti visualitzar la informació més important de l’empresa de manera resumida en una sola pantalla, detectar desviacions pressupostàries, tensions de tresoreria, noves tendències en les vendes, incompliment dels terminis de lliurament a clients, etc., treballar amb els indicadors més importants, accedint al detall de les dades més rellevants en cada moment, fent extensible la informació a la resta de l’organització de manera personalitzada en funció del lloc i responsabilitats que ocupin.

Aquest tipus de solucions, que faciliten l’anàlisi de la realitat empresarial passant de la informació resumida a la detallada d’una manera senzilla i còmoda, fa pocs anys estaven només a l’abast de mitjanes i grans empreses pel seu elevat cost.

Actualment són accessibles a totes les organitzacions a un preu molt assumible.

Quadres de comandament