Innovació i internacionalització per Grup Carles
Organització per processos

Cada vegada més les empreses han d’organitzar-se mitjançant sistemes integrats de gestió que recullen, d’una manera normalitzada, els diferents processos que composen la seva activitat. Li oferim l’assessorament necessari per assolir un sistema d’organització eficaç i establir criteris bàsics per a l’eficàcia dels seus processos i activitats per tal d’aconseguir:

  • Racionalització de processos productius, comercials i administratius
  • Organització de mètodes, temps i incentius
  • Sistemes de control de producció

Els sistemes integrats de gestió defineixen les millors pràctiques tenint en compte, no només els criteris de qualitat, sinó també els mediambientals i la prevenció de riscos laborals.

Una vegada definida i implementada l’organització, es pot certificar mitjançant les corresponents acreditacions ISO i altres certificacions requerides en rams concrets d’activitat, sobretot industrial, tot i que el nostre objectiu com a consultors no és únicament obtenir una certificació sinó aconseguir una millora real en els processos i en els resultats de l’empresa.

Protecció de dades

La notificació i inscripció dels fitxers que recullen dades personals al Registre General de Protecció de Dades (RGPD) suposa una obligació per part dels responsables del fitxer. A Grup Carles els podem assessorar sobre les obligacions que té l’empresa, així com dels tràmits que cal fer.

Recomanem a tota l’empresa que s’adeqüi a la normativa vigent sobre protecció de dades, no només perquè es tracta d’una obligació legal, sinó perquè també contribueix a una major organització, gestió i seguretat en l’empresa que ajuda a projectar una més bona imatge cap als clients i empleats.

Segons la normativa vigent l’empresa té l’obligació de:

  • Informar de l’existència d’un fitxer, tractament, finalitat i destinataris de la informació, així com d’informar de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició,
  • Regular la cessió de dades a tercers.
  • Elaborar i implantar una normativa de seguretat mitjançant un document d’obligat compliment.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions pot comportar sancions compreses entre 601,01 euros i 601.012,10 euros.