ICO Empreses i Emprenedors

Beneficiaris:

  • Autònoms
  • Entitats públiques i privades (empreses, fundacions, ONG’s, Administració Pública)

que realitzin inversions productives i/o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat amb independencia del seu domicili social o fiscal i de si, la major part del seu capital és espanyol o extranger.

  • Particulars
  • Comunitats de propietaris
  • Agrupació de comunitats de propietaris

per rehabilitar vivendes i edificis o reforma dels seus elements comuns.

Condicions de finançament    SOL·LICITUD PREANÀLISI GRATUÏTA

 

ICO Empreses i Emprenedors


Venciment

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el dia 12/12/2015