Línies de finançament actives

Siguis emprenedor, autònom, petita empresa, PIME o gran empresa, troba les condicions de finançament que millor s’adaptin a les teves necessitats.

Ara pots trobar i ser trobat.


Línies del Ministeri

Si ets una empresa industrial i has de fer una inversió... (+ info)

Termini fins a 3 anys

Comissions del 0%

Preu fix des de l’1,85%

En funció el rating de l’empresa


Línies ICO

Ets autònom, empresa pública o privada i necessites circulant, o tens un projecte per finançar... (+ info)

Préstecs destinats a la liquiditat i préstecs o lísings destinats a inversions amb fins a 2 anys de carència i 20 anys d’amortització inclosos

Interès mínim garantit amb tipus d’interès fix i variable amb una TAE des del 2,519% fins al 5,153%, depenent dels anys d’amortització i de carència

Sense despeses de comissió d’obertura

Tens temps fins el 10/12/2016


Línies ICF

CIRCULANT: pots obtenir diners per finançar les teves despeses de circulant i necessitats de tresoreria... (+ info)

Finançament a partir de 100.000€

Tipus d’interès fix referenciat a l’Euríbor amb diferencials revisats segons el projecte

Terminis d’entre 1 i 5 anys amb fins a 1 any de carència inclòs

INVERSIÓ: finança les teves inversions ... (+ info)

Finança fins el 80% del teu projecte amb un mínim de 100.000€

Tipus d’interès fix referenciat a l’Euríbor amb diferencials revisats segons el projecte

Terminis d’entre 1 i 15 anys amb fins a 1 any de carència inclòs

CAPITALITZACIÓ: necessites fer una ampliació de capital a la teva empresa o vols finançar la compra d'una altra empresa... (+info)

Finançament mínim de 100.000€

Tipus d’interès fix referenciat a l’Euríbor amb diferencials revisats en funció del projecte

Termini de fins a 8 anys amb 2 anys de carència inclosos

Comissió igual o inferior a l’1,75% de l’import formalitzat


Ajudes per a la digitalització de les empreses

Si ets una societat privada productiva constituïda abans de l'1 de gener de 2013 i vols digitalitzar la teva empresa... (+ info)

Préstecs a un tipus d’interès Euríbor +0%

Venciment fins a 10 anys amb possibilitat de 3 de carència inclosos

Import màxim del préstec: 80% del cost finançable dels projectes que tinguin un pressupot mínim de 150.000€

Perquè cada nou projecte necessita un finançament diferent, t’assessorem sobre quin t’ofereix les millors condicions.