Innovació i internacionalització per Grup Carles

Crear un equip humà adient a les necessitats de l’empresa pot ser la clau de l’èxit i la base per assegurar la consecució dels objectius:

Grup Carles compta amb professionals especialitzats de més de 20 anys d’experiència procedents de càrrecs com consultors i directius en diferents models d’empreses i sectors.

Planificació
 • Planificació de l’organització
 • Sistemes de direcció per objectius
 • Anàlisi i descripció de llocs de treball
 • Estudi i avaluació de perfils de competències
 • Valoració de llocs de treball
 • Inventari de RRHH
 • Identificació de potencial
Selecció de personal
 • Assessorament en la definició de funcions i responsabilitats del lloc de treball
 • Reclutament i selecció de personal
 • Outsourcing de suport als responsables de selecció
 • Landing del personal nou a l’empresa
Desenvolupament i gestió del talent
 • Desenvolupament organitzacional
 • Plans de desenvolupament de carreres
 • Plans de successió
 • Gestió del coneixement
 • Coaching i desenvolupament emocional
 • Plans de motivació
 • Gestió del talent
Formació
 • Diagnosi de les necessitats formatives
 • Plans de formació
 • Formació in-company
Compensació
 • Diagnosi de polítiques retributives
 • Retribució variable segons objectius i competències
Avaluació i millora
 • Auditoria de RRHH
 • Diagnosi i estudi de clima laboral
 • Elaboració de plans d’igualtat
Qualitat
 • Serveis de consultoria per al desenvolupament i implantació dels sistema de gestió de la qualitat segons el model ISO.