Estem constituïts legalment com a corredoria d’assegurances i, tal com ordena la Llei 9/1992 de 30 d’abril, tenim concertada una Assegurança de Responsabilitat Civil i constituïda la garantia necessària. Això ens permet actuar per compte dels nostres clients i contractar amb qualsevol Companyia d’Assegurances.

El nostre compromís és total amb el client i els seus interessos. No actuem per compte de cap companyia.

Consultoria d'assegurances personals
És fonamentalment un estudi previ de les necessitats segons les circumstàncies personals, familiars i patrimonials del client.
A partir de la necessitat d’assegurament personal, s’estudien les opcions més adients tenint en compte la fiscalitat i la rendibilitat possible de cada producte assegurador. L’objectiu és presentar els possibles contractes amb total objectivitat i, a continuació, i d’acord amb les circumstàncies personals específiques del client, suggerim la contractació d’un o més productes asseguradors en combinació amb operacions financeres, si cal.

Es tracta, doncs, de combinar adequadament productes de risc i productes d’estalvi, des de l’assegurança d’accidents fins als plans de jubilació combinats amb fons d’inversió i plans de pensions.

Pel que fa a productes d’estalvi, d’inversió, i de pensions, s’analitzen constantment les rendibilitats i es contracten els de més solvència i de rendibilitat més alta estable.

En el camp de l’assegurança personal també oferim un ampli ventall de productes de salut, tant en modalitats de quadre mèdic com de reemborsament de despeses.

Assegurances patrimonials

Som una corredoria d’assegurances i això ens permet contractar qualsevol producte existent al mercat, amb qualsevol companyia.

Avaluem constantment les ofertes i la seva relació de qualitat-preu i oferim cobertures en tots els àmbits: vehicles, llars, comerços, tallers, etc.

Riscos industrials

Tramitem plans d’assegurances per a PIME i grans empreses. El nostre personal tècnic estudia i analitza les possibles contingències per determinar els riscos a assegurar.

Pactem i col.loquem el contracte d’assegurança dins del mercat assegurador.

En aquest camp també realitzem estudis per a la prevenció de riscos.

Altres serveis
  • Assessorament general de productes i contractes.
  • Defensa i reclamació.
  • Assegurances col.lectives.

GC Junyent Prat Corredoria d’Assegurances, S.L.
Carretera de Manresa, 125
Sant Ferran, 45
08700 Igualada
Telèfon: 93 804 15 50
Fax: 93 805 34 38
E-mail: junyent@junyentprat.com