Permís retribuït recuperable per a les persones assalariades que no prestin serveis declarats essencials

COMUNICAT: RESUM DEL REIAL DECRET LLEI 10/2020 DE 29 DE MARÇ, PEL QUAL ES REGULA UN PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE PER A LES PERSONES ASSALARIADES QUE NO PRESTIN SERVEIS DECLARATS ESSENCIALS, AMB L’OBJECTIU DE REDUIR LA MOBILITAT EN LA LLUITA CONTRA LA COVID-19

• Regulació del permís retribuït recuperable
• Activitat mínima indispensable
• Adaptació d’activitats: Garantia per la represa de l’activitat empresarial
• Adaptació d’activitats: Continuïtat dels serveis de transport
• Annex a la norma, amb el llistat de persones treballadores a les quals no se’ls aplica el permís retribuït recuperable

Adjuntem el document complet amb la informació actualitzada en el següent enllaç: