Autònoms: Tràmits amb la Tresoreria de la Seguretat Social, només via electrònica a partir d’Octubre

Informació relativa als treballadors per compte propi o AUTÒNOMS, que cotitzen a aquest règim especial com a titulars d’una activitat d’empresari individual o com a membres d’una societat.

Segons ordre Ministerial de la Seguretat Social 214/2018, a partir del mes d’octubre de 2018, les comunicacions i els tràmits amb la Seguretat Social dels treballadors afiliats el Règim Especial d’Autònoms  hauran de ser per via electrònica.
És a dir, la Seguretat Social no es comunicarà per via postal ni de paper amb els treballadors autònoms.

Això vol dir que serà obligatori gestionar per via electrònica els tràmits d’afiliació, cotització i recaptació i també la recepció de les comunicacions de la Tresoreria de la Seguretat Social.

La Tresoreria de la Seguretat Social ha establert dues maneres o canals que el treballador autònom pot escollir per complir amb aquesta obligació:

  1. “Sistema Red”  que consisteix a autoritzar a una persona o entitat que actuarà en representació seva.
  2. “Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS)”, en aquest cas per accedir-hi el treballador autònom haurà de disposar d’un medi d’accés que l’identifiqui. Aquest medi d’accés pot ser un certificat electrònic, DNI electrònic o  sistema Cl@ve.

Des de Grup Carles podem donar resposta a qualsevol de les dues opcions, ja sigui essent els autoritzats designats  al “Sistema Red” i/o gestionant-li la sol·licitud de certificat electrònic, en cas que encara no el tingui.