Obligacions ambientals del primer trimestre

L’any arriba carregat d’obligacions de declaracions ambientals, algunes de les quals són molt específiques per a un determinat sector i d’altres molt més genèriques.

A tall d’exemple, la declaració anual de residus industrials (DARI) l’han de presentar:

  • Els productors de residus industrials.
  • Les activitats comercials o de serveis que generin més de 10 tones de residus perillosos a l’any.

Tot seguit, li mostrem un resum de les obligacions ambientals del primer trimestre, a qui poden afectar i el termini de presentació per a cada declaració

Obligació Afecta a Termini de presentació
Declaració d’envasos Activitats que comercialitzen productes amb envàs o que posen per primera vegada en el mercat productes amb envàs 31-01-2015 si es presenta a SIGFITOS

28-02-2015 si es presenta a ECOEMBES

31-03-2015 si es presenta a l’Agència de Residus de Catalunya

Declaració de residus Productors de residus industrials o productors de més 10 tones a l’any de residus perillosos. 31-03-2015
Informe de notificació d’emissions Empreses afectades pel règim de comerç de drets d’emissió 28-02-2015
Pla de gestió de dissolvents Activitats que utilitzen compostos orgànics volàtils com a dissolvents 31-03-2015
Declaració de PRTR (registre d’emissions i transferència de contaminants) Activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental 31-03-2015

 

Si esteu interessats en qualsevol d’aquests tràmits poseu-vos en contacte amb nosaltres:

raul.antunez@gcarles.com
678 011 363