Novetats interessants per als projectes d’eficiència energètica

En relació al Pla d’acció d’estalvi i eficiència energètica 2011-2020, on s’estableix com a objectiu per al 2020 un estalvi del 20% del seu consum d’energia primària, han entrat en vigor les ajudes del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per a projectes d’eficiència energètica.

Des de les Àrees d’Enginyeria i Medi Ambient i Consultoria de Grup Carles, s’està treballant conjuntament per donar un servei integral en temes relacionats amb les millores en eficiència energètica.

Us informem de les línies a les quals podeu accedir:

LÍNIA DE SUBVENCIONS PER A PIMES I GRANS EMPRESES PER A PROJECTES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

El passat 5 de maig es va publicar al BOE la línia de subvencions de l’IDAE, per a PIMES i grans empreses que realitzin projectes de millora tecnològica de les seves instal·lacions que comportin estalvi energètic o per a projectes d’implantació de sistemes de gestió energètica.

Aquesta línia contempla la subvenció d’un 30% del cost elegible per a activitats incloses en els codis de CNAE 07 al 33.

LÍNIA DE SUBVENCIONS I FINANÇAMENT PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS EXISTENTS DEL SECTOR RESIDENCIAL (ÚS HABITATGE I HOTELER)

El passat 5 de maig també es va publicar al BOE la Resolució de l’IDAE per la qual es modifiquen les bases reguladores i convocatòria del programa d’ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis existents del sector residencial (ús habitatge i hoteler).

En aquesta resolució es defineixen les actuacions que es poden beneficiar d’aquestes ajudes i els criteris per a l’assignació dels percentatges sobre les seves inversions. Aquestes ajudes poden ser en forma d’entrega dinerària sense contraprestació, o bé en forma de préstec reemborsable segons l’actuació i el percentatge sobre la inversió que es sol·liciti.

Resum de les condicions de la línia

Més informació sobre Projectes d’eficiència energètica:

Maite Torres

93 801 72 22 | maite.torres@gcarles.com