Novetats en la normativa laboral referent a la igualtat

RD 901/2020 i RD 902/2020

El 13 d’octubre de 2020 es va publicar en el BOE el Reial Decret 901/2020, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre, i el Reial Decret 902/2020, d’igualtat retributiva entre dones i homes. Ambdós documents amplien les exigències i les obligacions de les organitzacions en la matèria d’igualtat.

A continuació us mostrem les principals novetats:

RD 901/2020 – Entrada en vigor el gener del 2021

 • Detalla el procés de negociació del Pla d’Igualtat, així com la configuració i les competències de la comissió negociadora.
 • S’estableix la quantificació del nombre de persones treballadores de l’empresa
  Es determinen uns continguts mínims de la diagnosi i el pla d’igualtat.
 • La vigència dels Plans no pot ser superior a 4 anys.
 • S’estableixen mecanismes de seguiment i avaluació dels Plans, així com un seguit de supòsits en els quals s’obligarà a les empreses a revisar-los.
 • S’obre la possibilitat d’elaborar un únic Pla d’Igualtat per a totes o part de les empreses d’un grup.
 • Obligatorietat de Registrar els plans d’igualtat, fet que permetrà l’accés públic als continguts d’aquests.

RD 902/2020 – Entrada en vigor l’abril del 2021

 • Totes les empreses han de disposar d’un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs el personal directiu i alts càrrecs, independentment del nombre de persones treballadores.
 • Ha d’incloure els valors mitjans i la mitjana aritmètica dels salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials de la plantilla desagregats per sexe de cada grup professional, categoria, nivell o posició.
 • En el cas que no es disposi de representació legal dels treballadors, l’accés al registre es limitarà a les diferències percentuals existents en la mitjana de les retribucions.
 • Obligatorietat a les empreses que elaborin un Pla d’Igualtat a incloure en aquest una auditoria retributiva.

Per a més informació contacta amb:

Martí Pinyol
Responsable de Recursos Humans de Grup Carles
marti.pinyol@gcarles.com