Noves reduccions i bonificacions per als autònoms

Des del passat 10 d’octubre de 2015, els autònoms podran aplicar noves reduccions i bonificacions a la Seguretat Social. Així per exemple, respecte a la bonificació per als familiars col·laboradors d’autònoms que es donin d’alta en el RETA (és a dir, per al cònjuge o familiars fins al segon grau), es podrà aplicar durant 24 mesos (fins ara només durava 18 mesos). Aquest incentiu consisteix en una bonificació durant 18 mesos del 50% –i durant sis mesos més del 25%– de la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima el tipus mínim de cotització vigent.

Des del passat 10 d’octubre de 2015, d’acord amb la Llei 31/2015, de 9 de setembre, de mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’economia social, s’han aprovat importants novetats respecte a les reduccions i bonificacions de la Seguretat Social per als autònoms. En concret, podem destacar de manera resumida els següents: