Noves ajudes per a la digitalització de les empreses

Les condicions dels préstecs son a un tipus d’interès d’Euríbor + 0%, venciment fins a 10 anys amb possibilitat de 3 anys de carència inclosos. L’import màxim del préstec és el 80% del cost finançable dels projectes que tinguin un pressupost mínim de 150.000 €.

Beneficiaris

Els beneficiaris són societats privades constituïdes abans de l’1 de gener de 2013 i han de desenvolupar una activitat industrial productiva. Està obert a tot tipus d’empresa, tot i que tindran preferència de concessió de crèdit, les que disposin de menys recursos per accedir a coneixements i tècniques.

Projectes finançables:

•    Projectes de recerca industrial.
•    Projectes de desenvolupament experimental.
•    Projectes d’innovació en matèria d’organització de PIME.
•    Projectes d’innovació en matèria de processos de PIME.

Aquesta línia suposa una gran oportunitat per què les companyies del sector puguin adaptar-se a uns mercats cada vegada més globalitzats, on és necessari que les empreses es modernitzin per seguir essent competitives.

Per a més informació contacti amb la nostra Àrea de Consultoria.

També et pot interessar: Altres línies de finançament actives.