Nou decret sobre auditories energètiques

El passat dissabte 13 de febrer es va publicar el RD 56/2016 pel qual es transposa la Directiva Europea d’eficiència energètica i fa referència a l’obligatorietat de realització d’auditories energètiques en determinades empreses.

Aquest Real Decret, que es publica amb més d’un any de retard respecte el que marcava la Directiva Europea, defineix les empreses que han de realitzar l’auditoria i el termini per realitzar-la, així com els continguts mínims i acreditacions necessàries per dur-les a terme.

Empreses afectades: empreses de més de 250 treballadors o empreses amb un volum de negoci superior a 50 milions d’euros i un balanç general superior a 43 milions d’euros.

Aquests criteris són també d’aplicació als grups de societats, tenint en compte les magnituds agregades de totes les societats que conformen el grup consolidat.

Termini de presentació: 9 mesos des del 14 de febrer de 2016

Des de Grup Carles Enginyeria us podem assessorar sobre l’àmbit d’aplicació d’aquest RD i estem a la vostra disposició per realitzar aquestes auditories energètiques.

Per a més informació contactar amb Maite Torres:  maite.torres@gcarles.com | 659 418 195