Nou decret d’Autoprotecció

Decret 30/2015 sobre Plans d’Autoprotecció

Després de diverses especulacions i estira i arronses, el govern ha aprovat el nou decret (30/2015) que classifica les activitats i centres que han d’elaborar plans d’autoprotecció (PAU), derogant l’anterior decret (82/2010).

Prenent nota del que ha succeït els darrers anys, el Consell Executiu ha aprovat un text amb una expectativa real de seu compliment. Per fer-ho, s’ha assessorat de bona part dels sectors afectats, tant d’activitats classificades com de tècnics i administracions diverses. El resultat és el nou decret 30/2015, un text que pretén ajustar el decret a la realitat i alhora simplificar en temps i costos la tramitació dels plans d’autoprotecció (PAU), sense que això afecti a la seguretat dels esdeveniments.

Novetats a destacar:

A continuació detallem algunes de les novetats més rellevants:

– El text exclou gairebé un 25% de les activitats, entre elles la majoria d’activitats d’oci, esportives i culturals de caràcter local, com actuacions castelleres, la majoria de correfocs, competicions esportives de baixa participació o exposicions etc.

– L’objectiu és rebaixar el número d’activitats afectades, però garantir el compliment d’aquelles que ho estan i precisar l’obligació d’adoptar mesures d’autoprotecció.

– Recomana a les activitats que han quedat desclassificades, l’elaboració d’un protocol d’actuació en cas d’emergències, seguint la guia de la Direcció General de Protecció Civil.

– Simplifica els costos i tràmits ja que trasllada als Ajuntaments la responsabilitat de pujar el document a la plataforma digital de la Generalitat (HERMES).

– Preveu la possibilitat que els mateixos ajuntaments puguin demanar un PAU en cas de considerar que l’activitat en qüestió presenta un risc significatiu.

Qui ha de disposar d’un Pla d’Autoprotecció?

En el següent enllaç trobarà la taula resum de les activitats classificades pel decret 30/2015 i, per tant, subjectes a disposar d’un Pla d’Autoprotecció.

Ricard Carles | Àrea Enginyeria i Medi Ambient