Nombrosa participació en la sessió informativa sobre la recuperació de les clàusules sòl organitzada per Grup Carles Advocats

Grup Carles Advocats va organitzar el passat dia 8 de febrer, al Museu Comarcal de l’Anoia, una sessió informativa adreçada a totes aquelles persones que tenen contractades hipoteques i, especialment, a aquelles que es veuen afectades per clàusules sòl. La iniciativa del bufet igualadí va tenir una molt bona acceptació, donat que el públic assistent va tenir l’oportunitat de conèixer, de primera mà, el dret que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea els atorga, a recuperar la totalitat de les quanties abonades a les entitats bancàries en concepte de clàusules sòl, com s’ha de procedir per a la reclamació d’aquesta devolució i quina serà la seva repercussió fiscal.

La sessió va començar amb la intervenció d’Eulàlia Closa Ballús, advocada de Grup Carles Advocats, que va fer una explicació molt entenedora dels aspectes més rellevants arran de la recent resolució, per part de la justícia europea, de la nul·litat de les clàusules sòl contingudes en les hipoteques subjectes a interès variable, fent especial èmfasi en la consideració d’abusivitat d’aquestes clàusules i el conseqüent dret a reclamar les quanties abonades per aquest concepte.

Així mateix, Closa explicà al públic assistent la possibilitat de reclamar part de la devolució de les despeses de formalització de les hipoteques (notaria, registres o impost d’actes jurídics documentats), davant la sentència del Tribunal Suprem que va considerar també abusives les clàusules que imposaven al client aquest tipus de despeses.

La segona part de l’acte va anar a càrrec de Quim Carles, economista i especialista tributari de Grup Carles, que explicà als consumidors afectats quines són les mesures que el ministeri ha establert amb l’objectiu d’aclarir, agilitzar i abaratir el procediment de reclamació dels interessos pagats indegudament a les entitats de crèdit, i quina és la regulació, pel que fa al tractament fiscal, de les quantitats percebudes pels consumidors afectats.

La sessió finalitzà amb un animat debat en el qual els assistents van poder consultar tots els seus dubtes, i amb la recomanació per part del bufet igualadí de la importància d’estudiar cada cas, i de ser curosos a l’hora de prendre decisions sobre els productes alternatius que algunes entitats ofereixen als consumidors afectats en compensació de les quanties abonades indegudament.

Grup Carles Advocats reitera, una vegada més, el seu compromís en la voluntat d’aportar coneixement a la comarca de l’Anoia, en aquesta ocasió amb l’organització d’un acte sobre un tema de màxima actualitat, amb el qual el bufet igualadí ha pretès donar la informació necessària a les persones afectades perquè puguin fer valer el seu dret de reclamació.

Adjuntem a continuació la presentació que es va projectar durant l’acte i que es va entregar als assistents, per a qualsevol ampliació de la informació es poden posar en contacte amb els nostres advocats:

Presentació