NEX GENERATION UE (III) – Els Fons Europeus per a la recuperació

És clar que els fons europeus han de ser una eina de gran impacte econòmic i de valuosa ajuda per a l’activitat econòmica que s’ha vist delmada per l’impacte de la covid, i el pla d’ajuda NEXT GENERATION EU és una ocasió única per aconseguir finançament per a projectes viables. Aquests projectes poden ser transversals, que afectin a diversos sectors i que tinguin un vessant impactant de l’àmbit de la transició ecològica (i energètica) i digitalitzadora.

La posada en pràctica d’aquest pla és una part poc definida encara actualment, ja que a la UE hi ha un diferiment massa llarg entre que es prenen les decisions i que s’executen, i això porta certa confusió molt lògica. De tota manera, segur que s’acabarà definint un calendari realista i un esquema de participació per a les empreses, via administració estatal i/o autonòmica, avui encara per concretar. Ens deia el Joaquim Coello, en el seminari web que vam organitzar a Grup Carles, que es preveu que hi hagi una mena de “carril bici” per a pimes que facilitaria el contacte amb l’administració, comparació ben afortunada i facilitadora de les relacions.

Això no treu que les empreses que es puguin sentir motivades a participar en les convocatòries corresponents, puguin anar posant sobre la taula les seves idees i projectes per anar-hi donant forma i fer-se una idea de pressupostos, possibilitats financeres pròpies i riscos, com en qualsevol projecte que es decideixi emprendre, i així poder anar a una concreció de les ajudes econòmiques que el pla té previstes.

Acceptant que efectivament no hi ha les traces encara ben definides, i després de la  recomanació anterior, crec que també hem de comentar un altre aspecte de la jugada que afecta molt les empreses, però que no depèn d’elles, que és la simplificació i agilitat administrativa per facilitar la viabilitat dels projectes presentats. En aquest sentit, faig esment d’un recent article d’Andreu Mas-Colell en el qual explica que hi ha un esborrany d’un reial decret, orientat a simplificar els processos administratius de decisió i execució i a evitar que els nostres procediments administratius, molt feixucs, no ens permetin executar completament la despesa dels recursos disponibles, com ha succeït repetidament en el passat.

Efectivament seria lamentable que alguns dels projectes presentats i aprovats, no es poguessin realitzar per incompliment de terminis en les fites proposades, degut a les dilacions que comporta la tramitació administrativa actual, especialment quan hi ha aspectes que afecten a diversos departaments de l’administració.

Tan de bo es compleixin els objectius que van inspirar la UE a l’hora de dissenyar aquests plans, la qual cosa voldrà dir que, malgrat la crisi econòmica que ha esdevingut motivada per la covid, haurem sabut aprofitar els recursos per esdevenir un país mes evolucionat i exemplar en matèria de sostenibilitat i digitalització i capdavanter en polítiques socials i de benestar.

Pere Carles
President de Grup Carles