Moratòria o ajornament en el pagament de les quotes hipotecàries

Actualització: 22/03/2020 a les 21:00h

Un dels àmbits a què fa referència el Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març és la possibilitat que les persones que estan en una situació de vulnerabilitat i amb extraordinàries dificultats per atendre el pagament de les hipoteques, puguin sol·licitar a les entitats financeres una moratòria o ajornament en el pagament de les quotes hipotecàries.

Adjuntem el document complet amb la informació actualitzada en el següent enllaç: