Llei 2/2014: Mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.