Llei 44/2015: Societats laborals i participades

BOE 15/10/15

Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.