Llei 39/2015: Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Articles relacionats:

Els dissabtes són dies inhàbils des del 2 d’octubre de 2016

Atenció! Des del 2 d’octubre les societats civils, comunitats de béns, associacions i professionals amb col·legiació obligatòria s’hauran de relacionar electrònicament amb l’AEAT