Llei 3/2017: Pressupostos Generals de l’Estat 2017

Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

 

També pot consultar el resum en el següent article: Quines novetats fiscals ha aprovat la llei de pressupostos generals de l’estat per al 2017?