Llei 23/2015: Ordenadora del Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social

BOE 22/07/2015

Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.