Llei 1/2014: Protecció de treballadors a temps parcial

Llei 1/2014, de 28 de febrer, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l’ordre econòmic i social.