Les clàusules sòl

Des que el Tribunal Suprem, en la sentència del maig de 2013 va reconèixer la nul·litat de les clàusules sòl contingudes en les hipoteques subjectes a interès variable, han proliferat en els jutjats les demandes, instades per consumidors, per obtenir la supressió d’aquestes clàusules de les seves hipoteques i reclamar allò que han pagat de més. Per la seva part, algunes entitats financeres han optat per eliminar directament aquestes clàusules, mentre que d’altres han iniciat campanyes per oferir als seus clients altres tipus de productes, com per exemple la conversió del seu préstec a interès variable, en un préstec a interès fix.

La clàusula sòl és una clàusula que les entitats financeres van incorporar al contingut d’alguns préstecs amb tipus d’interès variable, normalment amb garantia hipotecària, i que impedeixen que qui te un préstec que inclou aquesta clàusula es pugui beneficiar de situacions com l’actual, en què hi ha hagut una forta baixada del tipus d’interès variable de referència, normalment Euríbor.

Aquelles persones que tenen contractat un préstec que inclou la clàusula sòl han vist com, durant els últims anys, la quota del préstec hipotecari ha quedat fixada en una quota constant perquè se li aplica el topall que fixa la clàusula sòl.

És un tipus de clàusula que, sens dubte, beneficia únicament al banc, ja que s’assegura uns ingressos mínims en situacions com l’actual, en què els tipus d’interès estan baixant, i això a costa del sobrecost que suposa a qui tingui una clàusula d’aquestes característiques, ja que li limita la baixada de la seva quota.

Fins a dia d’avui, els Tribunals que estan resolent majoritàriament a favor dels consumidors, reconeixen el dret a reclamar els imports indegudament pagats des del 9 de maig de 2013, data en què el Tribunal Suprem va reconèixer la nul·litat d’aquestes clàusules per un defecte d’informació o transparència de l’entitat front al consumidor.

Estem a l’espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre la possibilitat de reclamar la devolució de tots els interessos pagats de més per l’aplicació de la clàusula sòl, no ja des del 9 de maig de 2013, sinó des de la data de contractació del préstec.

Podem dir que els antecedents judicials avalen les possibilitats d’obtenir una resolució judicial favorable als interessos dels consumidors, per tant, cal estudiar bé qualsevol document que ofereixi l’entitat bancària per modificar les condicions de la hipoteca, a fi de valorar adequadament si és o no convenient subscriure’l i veure, en cada cas, què pot aportar la reclamació judicial.

Eulàlia Closa

Grup Carles Advocats