La contractació pública a l’ordre del dia

Que les administracions públiques són un important motor de l’economia és un fet evident. Les necessitats de serveis, subministraments o obres per part de les diferents administracions territorials, i també instrumentals, són constants i recurrents i, sortosament, el sector privat del nostre país és d’una qualitat, professionalitat i especialització de tant alt nivell que és capaç de donar resposta a qualsevol demanda del sector públic, tant des del punt de vista nacional com local.

No obstant, els complexos procediments de contractació, especialment intensificats a la vista de les exigències normatives europees i la irrupció de la institució de la transparència i el bon govern, provoca que bona part de les empreses no decideixin dirigir els seus negocis a l’àmbit públic, malgrat que els beneficis serien inqüestionables.

El Sector Públic requereix de l’experiència, la innovació i els coneixements de les persones autònomes, dels emprenedors, de les empreses consolidades i d’aquelles que emergeixen amb èxit al mercat actual.

L’activitat contractual, especialment dels Ajuntaments, suposa grans esforços administratius i tècnics per les corporacions locals, les quals han de compatibilitzar l’acompliment dels seus particulars objectius amb l’aplicació d’una normativa en matèria de contractació pública, l’actual RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que no està pensada, en cap cas, per afavorir els processos de licitació a l’administració local.

El Projecte de Llei de contractes del Sector Públic en tràmit al Congrés dels Diputats ha de resoldre, com a objectiu prioritari, les particularitats dels Ajuntaments, tenint en compte la manca de recursos, sobretot dels més petits. El redactat actual, però, no sembla que vagi en aquesta direcció.

Des d’aquí, hem de reivindicar l’enorme tasca realitzada per les administracions per donar compliment a la normativa, però també hem de fer una crida al món empresarial privat perquè s’atreveixin a dirigir els seus negocis cap al món públic. Només cal empatia per ambdues parts. Entendre el procediment de contractació pública i perdre la por. Ajudem-nos mútuament i creixerem plegats.

Càrol Castillo i Escribano

Directora de Grup Carles Advocats