Grup Carles organitza unes jornades gratuïtes sobre Innovació i Responsabilitat Social Corporativa

Des de la crisi del 2008 està augmentant molt l’interès dels consumidors i inversors pel consum i inversió responsables. Aquesta crisi sanitària és, ara, una nova oportunitat per apostar per la sostenibilitat, la responsabilitat social i la innovació. Les empreses que vulguin sortir victorioses d’aquesta crisi han de ser capaces de generar valor per crear un ecosistema corresponsable d’acord amb les noves exigències socials, plantejant fórmules innovadores de desenvolupament sostenible que facilitin la realització de projectes d’impacte social.

Aquest canvi de paradigma s’està manifestant en el nostre entorn per enfocar-se en aconseguir el benestar col·lectiu. Són moltes les marques que han treballat per aliniar-se amb les tendències d’aquesta nova societat i identificar-se amb els sentiments dels consumidors, per atraure’ls a través de la generació de valor.

Aquest creixement exponencial de la resposta de multitud d’empreses i entitats  per aportar solucions davant aquest escenari  sense precedents, ha comportat que els programes d’RSC estiguin donant un gir de 180 graus per passar a formar part de la solució a aquesta crisi. I aquesta és una gran oportunitat per impulsar el compliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible inclosos en l’Agenda 2030 aprovada per l’ONU el 2015, escollits amb la voluntat de construir un món millor on les generacions futures puguin viure.

Des de Grup Carles hem organitzat unes jornades per a les empreses que volen sortir reforçades de la crisi, ajudant-les a implantar o replantejar els seus programes de Responsabilitat Social Corporativa, i fins i tot el seu model de negoci, per enfortir el seu posicionament i millorar la seva imatge de marca.

 Entre els beneficis que podeu obtenir es troben:

  • Millorar la reputació de l’empresa i la marca.
  • Aportar valor a la societat.
  • Establir aliances i reforçar les relacions amb els vostres grups d’interès de forma sostenible.
  • Crear noves oportunitats de negoci i accés nous mercats.
  • Avançar-vos a les normatives i polítiques legals.
  • Donar compliment a la legalitat.

Cada cop més, el conjunt de la societat està més conscienciada i els consumidors busquen empreses socialment responsables que aportin benefici i un impacte positiu més enllà de la creació de riquesa.

Implantem polítiques de responsabilitat social i innovació a les empreses, hi guanyem tots.

Per a un món millor, el futur depèn també de nosaltres.

Us hi esperem!

Per a més informació: https://www.gcarles.com/jornada-innovacio-rsc-empresa/