SESSIÓ INFORMATIVA RECUPERACIÓ DE LES CLÀUSULES SÒL I LES DESPESES DE FORMALITZACIÓ DE LA HIPOTECA

Com s’ha de reclamar la devolució?

Quines son les repercussions fiscals?

La recent resolució per part de la justícia europea de la nul·litat de les clàusules sòl contingudes en les hipoteques subjectes a interès variable, atorga als consumidors afectats el dret a recuperar la totalitat de les quanties abonades a les entitats bancàries per aquest concepte.

Així mateix, el Tribunal Suprem ha declarat com abusives les clàusules que imposen als clients la totalitat de les despeses de formalització de les hipoteques (notaria, registre o impost d’actes jurídics documentats). Per a la devolució d’aquests pagaments també caldrà tramitar les corresponents reclamacions.

Ompli el següent formulari per inscriure’s a la sessió informativa gratuïta:

E-mail:

Missatge:

captcha