Innova amb la Responsabilitat Social Corporativa

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és la forma que tenen les organitzacions de relacionar-se amb els seus grups d’interès, duent a terme accions que aportin benefici i valor al conjunt de la societat. La seva història es remunta als anys 50, quan Howard R. Bowen en parla per primera vegada en el seu llibre “Social Responsibilities of the Businessmen”, apel·lant a la responsabilitat ètica i social de les organitzacions, que va ser desenvolupat en el món acadèmic durant els anys 60 i 70 i que va generar un debat sobre quin ha de ser el paper de les empreses, que encara avui perdura.

Durant dècades, el concepte i la seva implantació ha anat evolucionant. Prova d’això és el fet que cada cop més la societat i els consumidors demanden que les empreses siguin coherents amb les accions que duen a terme i els valors que volen transmetre.

Actualment, no es pot parlar d’RSC sense innovació, ja que aquesta implica definir i trobar noves maneres de fer les coses o millorar el que ja coneixem. Ja no es tracta només de què fem, sinó de com ho fem: el procés adquireix tanta importància com el resultat. Tanmateix, per determinar aquest procés pren gran rellevància el coneixement de l’entorn, del sector on opera l’empresa i les necessitats dels consumidors, fent una anàlisi que ens permeti personalitzar i adaptar les estratègies en els moments convulsos en què vivim. Per això, cal redefinir constantment el model de negoci, adaptant-lo al mercat, buscant formes d’innovar no només en les accions, sinó també en el procés de definir-les i dur-les a terme.

Ens trobem davant d’un nou concepte: la Innovació Social Corporativa. Aquesta és una oportunitat, tant per a les organitzacions, com per a les persones que hi estan relacionades, per aconseguir resoldre problemes de forma efectiva i pràctica, utilitzant no només les eines de les quals disposen, sinó de fer-ho també des d’una nova perspectiva, amb models nous o millorats i posant a les persones en el centre.

L’objectiu és aconseguir resoldre problemes reals aprofitant tots els recursos i fer-ho de forma eficient, implicant a tots els actors i professionals relacionats, treballant de forma col·laborativa tant amb agents externs com interns, amb l’objectiu que aporti un benefici que vagi més enllà de l’econòmic, que se satisfacin necessitats, que es creïn bones experiències i com no, que s’aconsegueixi un retorn en la inversió.

Identificar noves oportunitats de negoci, accedir a nous mercats, millorar la reputació de marca, crear valor i diferenciar-se o generar i enfortir aliances, són només alguns dels exemples que pot aportar la implantació de la RSC i la Innovació a les organitzacions.

Cal afrontar amb decisió els reptes mediambientals, de canvi climàtic i la lluita contra les desigualtats socials englobades en una estratègia conjunta. El compromís que adquirim avui, les decisions que prenguem i com les que duguem a terme, és el que determinarà el nostre futur i el de les nostres famílies.

Marga Antúnez
Equip RSC de Grup Carles